Асоціація Аграрних Перевізників України — неприбуткова провідна агрологістична організація створена на добровільних засадах, шляхом об’єднання юридичних осіб задля захисту інтересів членів асоціації на внутрішньому і міжнародному ринку перевезень аграрної продукції.

Одним із ключових завдань організації є представлення та захист інтересів аграрних перевізників у державних, громадських та інших організаціях.

Основна мета ААПУ — управління транспортною логістикою, слідкування за своєчасним викон анням послуг, що в результаті забезпечує якісну реалізацію зерна невеликих та більш масштабних агрохолдингів, збереження врожаю та суттєвий економічний ефект.

Це підтверджує високий рівень професіоналізму, фінансової стабільності, заслуженої ділової репутації та гарантію для клієнта, що він отримає якісні та надійні транспортні послуги.

Для самої ж асоціації це – необхідна умова ефективної діяльності та
успішного виконання своїх статутних завдань.